Spotkania z rodzicami

w roku szkolnym 2013/2014

 

Dni otwarte

W tych dniach nauczyciele prowadzą konsultacje w godzinach 1630-1800

21-10/2013

2-12/2013

10-03/2014

14-04/2014

Zebrania z rodzicami

Zebrania ogólne z dyrektorem szkoły rozpoczynają się o godz. 1630 w świetlicy szklonej. Następnie informacje o wynikach nauczania przekazują wychowawcy w poszczególnych klasach.

16-09/2013

20-01/2014

26-05/2014

To Top